Els membres de la junta directiva, proclamada el 5 d’octubre del 2021.

  Mikel Martín  ………………………………….  President
  Iñaki Plaza ……………………………………….  Vice-president
  Albert Noguera …………………………….  Tresorer
  Alícia Moreno  ……………………………….  Secretària
  Ruben Vera  ……………………………………  Vocal
  Anna Huguet  …………………………………. Vocal